Psychologie van het Volle Leven

Martin Seligman heeft een veldpraktijk over positieve psychologie en haar effect op ”’Het Plezierige Leven”’, ”’Het Goede Leven”’ en ”’Het Betekenisvolle Leven”’. Hoe kan Positieve Spychologie helpen met het streven naar geluk, naar een “goede ziel“. Jouw genialiteit en talenten ten dienste stellen aan iets dat groter is dan dat jij bent.

”’Samenlevenkunst pur sang.”’
De 11e reden om optimistisch te zijn.

Vroeger was psychologie op zoek naar wat er mis is met je. Zoek de gek. Vroeger was geen enkele stoornis behandelbaar. Tegenwoordig zijn 14 van alle stoornissen behandelbaar, 2 zelfs geneesbaar. Er onstond een wetenschap van de mentale ziekte. Een classificatie en ordening van mentale ziektes, de oorzaken en ontwikkeling van zaken zoals schizofrenie en depressie. Inclusief de effecten van de genen op deze verschijnselen.

Medicijnen en psychische behandelingen zijn op deze basis ontwikkeld. Die kunnen ook rigoreus getest worden. Hierdoor kunnen mensen die zich ellendig voelen zich minder ellendig voelen. Prachtig. Iets om trots op te zijn.

Gevolg: morele inflatie. Artsen werden pathologisten en “slachtofferologen”. Verantwoordelijkheden werden vergeten in de behandeling. Tweede is dat we de nieuwe mensen vergaten. We vergaten het verbeteren van normale levens en het ontwikkelen van geniaal talent. Gelukkiger, meer vervuld en productiever leven. Genie werdt een vies woord.

In onze haast om mensen in moeilijkheden te helpen en in onze haast om schade te herstellen vergaten we positieve interventies te ontwikkelen die mensen gelukkiger maken. Dat was dus niet goed.

Daarom hebben een aantal specialisten zich nu toegelegd op ”’Positieve Psychologie”’. Met een aantal bedoelingen: Psychologie dient zich net zo te bekommeren om menselijke sterktes als menselijke zwaktes. ”’Net zo bezorgd om het groeien van sterkten en nieuwe kracht als herstellen van schade.”’ Net zo bezorgd om het leven van normale mensen vervullend te maken en hoog talent te voeden en helende pathologie.

Er onstaat nu een wetenschap van Positive Psychologie. We kunnen nu verchillende vormen van geluk meten. Doe de hele test op [http://www.authentichappiness.org Authentic Happiness] en kom erachter hoe jij staat ten opzichte van positieve emotie, flow, etc. in vergelijking met tienduizenden anderen.

We hebben de tegenovergestelde handleiding van gekken gemaakt. Een ”’classificatie van sterkten en deugden”’. En hoe je ze ontwikkelt en koestert en wat er in de weg kan zitten. We hebben ”’de aanleiding van positieve toestanden in kaart gebracht”’. Bepaalde verbanden tussen linker en rechter hersenhelft als een oorzaak van geluk.

Vanaf 1998 hebben we de onderzoeksvraag “Hoe verschillen extreem ongelukkige mensen van de rest van ons?” omgedraaid naar “Hoe verschillen extreem gelukkige mensen van de rest van ons?”

Ze zijn niet per sé religeus, ze hebben niet meer geld, ze zijn niet intelligenter, ze zijn niet in betere vorm, ze zijn niet knapper, ze ervaren niet meer goede gebeurtenissen, ze hebben niet minder slechte ervaringen dan anderen.

Heel verrassend, er is één ding waardoor ze ”’gelukkiger”’ zijn: ze zijn ”’extreem sociaal”’. Ze zitten niet op een zaterdagochtend in een seminar. 😉 Ze hebben elk een romantische relatie en een groot net van vrienden.

Er zijn ongeveer 120 interventies voorgesteld die mensen gelukkiger maken. Veel daarvan zijn te manualiseren. Werkzaamheid en effectiviteit: ”’welke praktijken maken mensen inderdaad gelukkiger?”’

De missie van psychologie moet, in aavulling op het helen van de geestelijk zieken en het ellendige mensen minder ellendig maken, eigenlijk zijn: ”’kan psychologie mensen eigenlijk gelukkiger maken?”’

Er zijn ”’drie verschillende gelukkige levens”’:
#”’Het plezierige leven”’—Zoveel mogelijk blije emoties beleven als je maar aankan en de vaardigheden om ze te versterken cultiveren.
#”’Een leven van verbintenis”’—Een leven in je werk, je ouderschap, je liefde, je ontspanning.
#”’Een betekenisvol leven”’.

===Het plezierige leven===
Zoveel mogelijk plezier. Zoveel mogelijk positieve emoties. Het aanleren van de vaardigheden en opmerkzaamheid om ze te versterken en uit te rekken over de tijd en ruimte. Er zijn echter drie nadelen:
#Het is erfelijk. Er zijn maar 15-20% truken om op deze manier meer positieve emoties te ervaren.
#Het wordt heel snel een gewoonte, een verslaving. Net zoiets als een vanilleijsje. De eerste lik smaakt 100% lekker, maar bij de zesde lik is de sensatie weg (dus wil je sterker en meer).
#Het is niet bijzonder kneedbaar.

===Het goede leven===

Werk dat succes en geld oplevert. Neem Len bijvoorbeeld. Len is succesvol in zijn werk en verdient veel geld. Len is ook succesvol in de sport: hij is een top bridgespeler. Echter, ”’Len is ellendig in de liefde. Een koude vis.”’ Len is een introvert. Vrouwen zeggen tegen hem: “Jij bent niet leuk om mee om te gaan.” Len heeft geen positieve emoties. “Hoepel op!” zeggen de vrouwen tegen hem.

Len had geld zat om een psychoanalist vijf jaar lang te betalen om hem te onderzoeken naar het sexuele trauma dat hem zou achtervolgen en op de een of andere manier de positieve emoties in een wurggreep zouden houden. Dat trauma bleek er echter niet te zijn. Wat bleek is dat Len voetbal speelt en keek en bridge speelt. Len zit in de onderste 5% van positive affectivities.

De vraag is, ”’is Len ongelukkig?”’ En in tegenstelling tot wat de meeste denken is Len het niet. ”’Len is een van de gelukkigste mensen”’ die ik ken ”’omdat hij enorm goed in staat is om in flow te zijn”’. Als Len op de beursvloer komt om half tien ’s ochtends, dan stopt de tijd voor hem tot aan de sluiting van de beurs. Vanaf het moment dat de eerste bridgekaart wordt gespeeld tot tien dagen later als het tournament voorbij is, stopt de tijd voor Len.

”’Plezier versus flow”’ onderscheiden zich in een zeer speciale manier. Plezier heeft “ruw gevoel”. Je weet dat het gebeurt. Er zijn gedachten en gevoelens en je bent je er bewust van. Gedurende flow voel je echter helemaal niets. Je bent er niet. De tijd stopt. Je bent één met de muziek. Je hebt intense concentratie. Dit zijn volgens ons de karakteristieken van het goede leven. (En zoals je weet, ”'[http://martien.aardrock.com/2007/04/24/minder-moeten-meer-flow/ flow moet]”’—Martien)

We denken dat er een recept voor is. En dat is weten wat je hoogste sterkten zijn (zie [http://www.authentichappiness.org Authentic Happiness] voor een test) en vervolgens daar je leven omheen vouwen. Je werk, je liefde, je spel, je vriendschap, je ouderschap.

Een van de mensen waar ik bijvoorbeeld mee gewerkt heb bedelde zich door het leven, haatte haar werk en zeulde zich door haar opleiding. Haar grootste sterkte is sociale intelligentie. Dus hervormde ze haar bedelen door het te confronteren met haar sociale kracht bij elke klant. Vanzelfsprekend faalde ze daarin. Ze hervormde vervolgens haar werk om haar kracht zo veel mogelijk in te kunnen zetten en te gebruiken.

Daar krijg je geen glimlacherij van. Het is geen giegelen. Wat je krijgt is dat je er meer in opgaat.

===Het betekenisvolle leven===
Het derde pad is een het betekenisvolle leven.

“Betekenis” betekent hier [http://nl.wikipedia.org/wiki/eudaimonia eudaimonia]—het streven naar geluk, naar een “”’goede ziel”’”. Het bestaat uit weten wat je grootste sterkten zijn (”’sterktesignatuur”’) en die gebruiken en ”’ten dienste stellen aan iets dat groter is dan dat jij bent”’. (”’Samenlevenkunst is het Volle Leven”’, zo lijkt het—Martien)

Voor alle drie soorten leven (het plezierige, het goede en het betekenisvolle) vraagt men zich nu af of dingen zijn die die levens permanent veranderen. Het antwoord is ja. Het onderzoek wordt zeer grondig uitgevoerd. Net zoals we medicijnen onderzoeken en ontwikkelen om erachter te komen wat er echt werkt. Willekeurige aanwijzing, placebocontrole, lange-termijn studies van verschillende interventies. En het verzamelen van de interventies die een effect blijken te hebben:

*”’beleef een mooie dag”’—Het Plezierige leven leren: neem je opmerkzaamheidsvaardigheden en je genietvaardigheden en ontwerp daarmee een schitterende dag. Aanstaande zaterdag. Reserveer een dag. Ontwerp jezelf een mooie dag. En gebruik je genietvaardigheid en opmerkzaamheid om het plezier uit te breiden en op te rekken.
*”’dankbaarheidsbezoek”’ (dankbezoek)—Sluit je ogen. Probeer je iemand te herinneren die ooit iets enorms belangrijk voor je heeft gedaan en je leven zo in een goede richting heeft geleid en die je daar nooit op een goede manier voor bedankt hebt. De persoon in kwestie dient in leven te zijn. Schrijf een getuigschrift of huldeblijk van 300 woorden voor die persoon. Bel ze op en vraag of je langs mag komen. Vertel ze niet waarom. Verschijn aan de deur. Lees de huldeblijk voor. Iedereen huilt van vreugde wanneer dat gebeurt. Wat er gebeurt is als je die mensen een week, een maand, een jaar later daar op test zijn ze gelukkiger en minder somber.
*”’sterk stel”’—Identificeer als stel je grootste sterkten met de sterktetest. Ontwerp vervolgens een avond waarop je beiden elkaars sterkten gebruikt. Dit versterkt relaties duurzaam.
*”’plezier versus filantropie”’—Doe iets altruïstisch en doe iets plezierigs en onderzoek het contrast. Als je iets pleziergs doet heeft het een kortstondig effect. Als je iets filantropisch doet en een ander persoon helpt, blijft het bekleven. Dan duurt het en duurt het.

===Het Volle Leven versus Het Lege Leven===
We zijn geïnteresseerd in hoeveel levensbevrediging mensen hebben. We hebben mensen gevraagd om voor de drie variabelen aan te geven hoeveel levensbevrediging ze hebben. In welke mate heeft de zoektocht naar plezier, de zoektocht naar verbintenis—als de tijd stopt voor je—en de zoektocht naar betekenis invloed op je levensbevrediging?

De resultaten verrastten ons. Ze waren het tegenovergestelde van wat we dachten. Het bleek dat de jacht naar plezier bijna geen bijdrage levert aan levensbevrediging. De jacht naar betekenis is de sterkste en de jacht naar verbintenis is ook heel sterk.

Plezier doet er toe wanneer je zowel verbintenis als betekenis hebt en is de slagroom en de kers op het leven. Het volle leven dus. Het geheel is groter dan de som der delen als je ze alledrie hebt. Als je alleen het plezier hebt leidt je het Lege Leven.

Wat we ons nu afvragen is hoe dit gerelateerd is aan gezondheid en levensverwachting. En volgt productiviteit dezelfde relatie? Is productiviteit een functie van positieve psychologie? Is gezonheid een functie van betekenis en engagement en plezier in het leven? En er is reden om aan te nemen dat het antwoord op beide vragen ja is.

Het lijkt erop dat de problemen van psychologie hetzelfde zijn als die van technologie, amusement en design. We weten allemaal dat technologie, amusement en design gebruikt kunnen worden voor destructieve doelen. We weten ook dat technologie, amusement en design ingezet kunnen worden om ellende te verlichten.

Tussen haakjes, het onderscheid tussen het verlichten van ellende en vergroten van geluk is extreem belangrijk. Ik dacht vroeger dat als ik iemand minder boos, minder angstig, minder somber kon maken dat ik ze daarmee gelukkiger kon maken. En dat heb ik nooit ervaren. Ik merkte dat het beste wat ik kon doen is om dat naar nul terug te brengen. Maar ze bleven leeg.

Het blijkt dat de vaardigheden van geluk—de vaardigheden van het plezierige leven, de vaardigheiden van het goede leven en de vaardigheden van het betekenisvolle leven—anders zijn dan de vaardigheiden voor het verlichten van ellende.

De parallel met technologie, amusement en design is dat deze drie drijvers van onze wereld onze gelukbeleving kunnen laten toenemen. Om positieve emotie toe te laten nemen. En dat is de typische manier waarop ze gebruikt worden. Gebruik het om flow en betekenis te geven aan de dingen die mensen doen en ervaren.

Design, en technologie en amusement kan betekenis en verbintenis geven in het leven.

”’De elfde reden voor optimisme”’, in aanvulling op de ruimtelift, ”’is dat we met technologie, amusement en design daadwerkelijk de hoeveelheid van menselijk geluk op deze planeet kunnen aanvullen”’. Als technologie in de volgende twee decennia het plezierige leven, het goede leven en het betekenisvolle leven kan aanvullen, zal het goed genoeg zijn. Als amusement en design zodanig omgebogen kan worden dat het positieve emotie, betekenis, versterkt, dan is het goed genoeg.

Dank u.

—-
Vrije vertaling door Martien van Steenbergen van [http://www.ted.com/index.php/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.html Martin Seligman on The State of Psychology] op TED 2004.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *