Licentie

Als je geen uitspraken doet over origineel creatief werk valt het werk standaard wettelijk onder [http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht auteursrecht] en dat beperkt in eerste instantie de verspreiding en innovatie van het werk.

Aardbron is echter sinds jaar en dag een grote fan van succesvolle open bron (”open source”). De [http://creativecommons.nl/ Creative Commons] hebben de ruimte tussen het volledig eigenaarsloze [http://nl.wikipedia.org/wiki/Publiek_domein publiek domein] en het zeer strikte auteursrecht aangevuld met een aantal handige niet-commerciële licenties.

Aardbron heeft een commerciële variant toegevoegd aan de licenties van de Creative Commons met de volgende doelen:
*zo groot mogelijke verspreiding van het werk;
*ontwikkeling van een duurzame en veerkrachtige financiële geldstroom in het algemeen belang van de geest en intentie van het werk en haar gemeenschap van deelgevers;
*billijke financiële beloning voor iedereen die een bijdrage levert aan de verspreiding en ontwikkeling van het werk;
*voorkomen en vermijden van onbillijk financieel voordeel;
*aanwakkeren van innovaties en uitbreidingen en deze slagvaardig opnemen in toekomstige versies van het werk;
*kunnen werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en overvloed; en
*borgen van de ontwikkelsnelheid, kwaliteit, samenhang en consistentie voor alle deelgevers van het werk.

==Creative Commons BY-NC-SA als Bronlicentie==
Licenties zijn uitsluitend geldig in combinatie met de bronlicentie en is aanvullend op en/of vervangt delen van de bronlicentie zoals aangegeven.

==Aardbron 30 licentie BY-CC-SA==
De Aardbron 30 licentie is de standaard commerciële licentie voor alle werken van Aardbron.

Aardbron Naamsvermelding-ConditioneelCommercieel-Gelijk delen (BY-CC-SA).

Je mag:
:”’Delen”’—het werk uitvoeren, kopiëren, verspreiden en onder bepaalde voorwaarden voor commerciële doeleinden gebruiken;
:”’Remixen”’—afgeleide werken maken.

Onder de volgende voorwaarden:
:”’Naamsvermelding”’—Je dient bij het werk de door de maker aangegeven naam te vermelden, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij instemmen met jouw werk of jouw gebruik van het werk.
:”’Conditioneel Commercieel”’—Je mag het werk voor commerciële doeleinden gebruiken als je:
:*deze licentie door jou en een licentiegever getekend deponeert bij de maker; en
:*30% van de daarmee direct of indirect verkregen omzet per omgaande vergoed aan de tekenende licentiegever;
:*een licentiegever onvoorwaardelijk in de gelegenheid stelt die omzet te controleren en verifiëren.
:”’Gelijk delen”’—Indien je het werk bewerkt dien je het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens deze zelfde licentie te verspreiden.

Bij hergebruik of verspreiding dien je de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.

Je mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.

Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de maker, of deze te beperken.

==Officiële licentiedocumenten==
Aardbron hanteert de onderstaande officiële licentievoorwaarden (alle documenten in PDF).
{|rules=”rows”
|-
!colspan=”2″|Nederlands
|-
|valign=”top”|
Aardbron | Serieus Gek Geld Spel Overeenkomst 1.1
|valign=”top”|
[http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Aardbron-Serieus-Gek-Geld-Spel-Overeenkomst-1.1-Blanko.pdf normaal]
|-
|valign=”top”|
Aardbron 30
Naamsvermelding-ConditioneelCommercieel-Gelijk delen 1.1
|valign=”top”|
[http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Aardbron-30-BY-CC-SA-Licentie-1.1.pdf normaal] | [http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Aardbron-30-BY-CC-SA-Licentie-1.1-booklet.pdf booklet]¹
|-
|valign=”top”|
Creative Commons
Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland
|valign=”top”|
[http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Creative-Commons-BY-NC-SA-NL-3.0.pdf normaal] | [http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Creative-Commons-BY-NC-SA-NL-3.0-booklet.pdf booklet]¹
|-
!colspan=”2″|English
|-
|valign=”top”|
Aardbron | Serious Funny Money Game License Agreement 1.1
|valign=”top”|
[http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Aardbron-Serious-Funny-Money-Game-Agreement-1.1-Blank.pdf normal]
|-
|valign=”top”|
Aardbron 30
Attribution-ConditionalCommercial-ShareAlike 1.1
|valign=”top”|
[http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Aardbron-30-BY-CC-SA-License-EN-1.1.pdf normal] | [http://aardbron.aardrock.nl/wp-content/uploads/2010/05/Aardbron-30-BY-CC-SA-License-EN-1.1-booklet.pdf booklet]²
|-
|valign=”top”|
Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Netherlands
|valign=”top”|
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/deed.en web]
|}

¹) ”print dubbelzijdig over korte zijde, vouw doormidden over lange zijde”
²) ”print two-sided over the short-edge binding and then fold over the long-edge binding”

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *