Geld

Arnold Heertje over geld (uit zijn in 2006 verschenen Thijmessay “Echte economie. Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof  in leermeesters en lernen.”):

blz. 36: “Het invoeren van het geld is een handig hulpmiddel om een deel van het economische proces te organiseren. De transactiekosten van de ruil worden er aanzienlijk door verlaagd. Maar de invoering van het geld blijft een abstractie. Bij het kopen van een modieuze japon van 500 euro, gaat het om het subjectieve nut dat de japon oplevert. Over de prijs kan men twisten, niet over de smaak. De prijs is een instrumentele schijnobjectiviteit, die de transactie versoepelt, doch de aandacht afleidt van de subjectieve behoeftebevrediging. Ook het ontvangen van een geldinkomen is een rookgordijn, waarachter vreugde en verdriet verbonden met het verrichten van arbeid schuilgaat.”

blz 37: “Toch heeft het misverstand postgevat dat economisch op één lijn staat met financieel. […] Het misverstand is ernstig omdat in de publieke sfeer beslissingen over de ruimte worden genomen op basis van wat men noemt rationele calculaties van de financiële opbrengsten van bedrijfsterreinen, havens, woningen en kantoorgebouwen. Daar de betekenis van niet-reproduceerbare goederen zoals unieke natuurgebieden en historische gebouwen, boerderijen en monumenten niet-calculeerbaar is, worden deze componenten van de welvaart als irrationeel terzijde geschoven


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

4 reacties op “Geld”

 1. Ton Plekkenpol avatar

  We zijn duidelijk de weg kwijt geraakt. Geld materialiseerde onze eerste behoeften. Daardoor gingen we denken daarmee gelukkig te worden. Pas nu er een fenomeen optreedt, geld blijkt een smeermiddel te zijn, ontdekken we dat het “smeer – geld” ons ook verblind heeft. We zijn de ware schoonheid van het leven gaan rationaliseren. Geld is niet ons leven. Economie bestaat niet als de mens niet kan genieten van de ochtendzon. Als de mens intenties uitspreekt, in gebed of meditatie, die louter op liefde en bewustzijn gebaseerd zijn, is er pas sprake van economie. En die is niet financieel, inderdaad. Intenties komen ons toe als het onze weg is die we dienen te belopen. Laten we niet eigenwijs zijn. Hoe krijgen we het huidige ziekmakende systeem weer terug in oude proporties. Hoe krijgen we het bewustzijn over nieuwe waarden -die eigenlijk stokoud zijn- weer terug in ons leven?

 2. Liesbeth avatar
  Liesbeth

  Alle echt belangrijke dingen in het leven zijn gratis.

 3. Astrid avatar

  Hoe krijgen we ons ziekmakende systeem weer in oude proporties?

  Door te beseffen dat elke mens op aarde waarde brengt. En dus kunnen we elkaar zonder meer die waarde ook in ‘geld’ geven. Het ‘geven’ dat jullie bij aardbron zo mooi positioneren.

  Zie het overvloed systeem:

  http://overvloed.hetvrouwelijkeprincipe.nl/entree.php
  en
  http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=270&tel=0

 4. Astrid van Triet avatar

  Elkaar in kracht laten (be)staan.

  In elk land kunnen burgers zelf beginnen om de werking van de economie te veranderen.

  Van een geldsysteem dat nu in feite is gebaseerd op afhankelijkheid, doordat de aardse bronnen in bezit zijn genomen, naar een systeem dat aan elk mens maandelijks een basisvergoeding geeft voor het feit dat die persoon het eigen stukje recht op de aardse bronnen, heeft afgestaan aan ‘het systeem’.

  Dit is dus een systeem waarbij je elkaar in kracht laat (be)staan.

  Men noemt een basisvergoeding ook wel een basisinkomen, maar feitelijk is het geen inkomen, maar een vergoeding voor het afstaan van jouw stukje aardse vruchtbaarheid en energiebronnen.

  In het nieuwe systeem worden mensen niet meer belast, maar betaalt iedereen bij het ontvangen van een geldbedrag een percentage aan de centrale basisvergoedingen rekening. Vanuit die rekening wordt maandelijks aan iedereen die mee doet, een basisvergoeding overgemaakt, ter hoogte van het bedrag dat nodig is om in het betreffende land in leven te blijven.

  Voor het berekenen van het benodigde percentage, zie deze link: http://www.basisinkomens.nl/index.php?pag=artikel&art_id=46&tel=0.

  Als veel mensen tegelijk aan dit systeem mee doen, dan heb je in één keer een nieuw systeem neer gezet, dat vrij staat voor iedereen die het oude systeem ook wil verlaten. Dit gebeurt in transparantie.

  Er is bijna niets voor nodig:
  – een centrale rekening openen
  – een centraal overzicht van de mensen die mee doen
  – iemand die de hoogte van de basisvergoeding uitrekent
  – iemand die het vergoedingen percentage uitrekent

  Dit is alles.

  Mensen die mee doen aan dit systeem, laten dat in transparantie zien. Zodat iedereen kan zien wie er niet meer mee doen aan het huidige belastingensysteem, en daar ook geen rechten meer aan zullen onttrekken.

  We kunnen hier in Nederland mee beginnen, en de kinderziektes er uit halen, en daarna kan in elk land dit systeem van start gaan door burgers die ervoor kiezen om elkaar in kracht te laten (be)staan.

  Het lijkt me dat het Aardbront netwerk dit idee ook overal kan verspreiden, wereldwijd.
  Op de hoogte zijn van deze eenvoud, doet al heel veel.

  Het effect van een basisvergoedingen systeem is dat:
  De mens weer onafhankelijk is; dit is de natuurlijke staat van het leven op aarde.
  Een enorme bureaucratie vervalt.
  Veel van de huidige enorme administraties door bedrijven vervallen.
  Werkgevers en werknemers op gelijke voet van onderhandeling komen te staan.
  Stabiliteit blijvend is (anders dan in het huidige systeem, dat moge actueel duidelijk zijn).

  Kortom: de levenskracht van de mens kan overal op aarde lekker blijven stromen.

  Hoe kan het dat dit alles zo eenvoudig is?

  Dit komt, doordat dit systeem gebaseerd is op het in stand houden van de kracht van het leven zelf. En de kracht van het leven is zo geweldig, dat ze weinig nodig heeft om te stromen. Feitelijk heeft ze daar niets voor nodig.

  De complexiteit van het huidige systeem is nodig, omdat men wil sturen en (be)heersen. Dat vraagt overduidelijk heel veel, om tegen de natuurlijke stroming van onze levenskracht in te gaan. We zien op dit moment ook dat dat helemaal niet meer werkt.

  Een belastingen- en (be)heer(s)-systeem is niet meer van deze tijd.

  Na alle emancipatie processen van de afgelopen 40/50 jaar zien we allang dat de mens heel graag wil bijdragen aan de zaken die hij of zij waardevol vindt. De mens hoeft niet belast te worden. De mens draagt gewoon graag bij aan al het moois op aarde, vanuit de eigen unieke krachten.

  Kijk alleen maar naar organisaties zoals Aardbron: jullie hebben deze organisatie toch ook ook opgezet vanuit de visie dat als je het stromen van de kracht van de mens faciliteert, dat er dan iets geweldigs uit voort kan komen? Dat straalt toch ook een geweldig vertrouwen in, en een compassie voor de kracht van het leven uit!

  Belasten en beheersen is uit.

  Elkaar in kracht laten (be)staan is in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *