Tag: ecologie

  • Ecosofische beginselen

    Dee Hock zegt het zo treffend: :“Simple, clear purpose and principles give rise to complex, intelligent behavior. :Complex rules and regulations give rise to simple, stupid behavior.” :::— Dee Hock, VISA In het Nederlands: :Simpele beginselen met een helder doel leiden tot complex intelligent gedrag. :Complexe regels en regulering leiden tot simpel stom gedrag. :::—Dee…