Tag: Beschaving

  • Geschenkenconomie katalyseert gemeenschapszin

    :“De economie van de toekomst is gebaseerd op relaties in plaats van op bezit.” ::—”John Perry Barlow” Antropologen ontdekten dat gemeenschapszin niet noodzakelijk voortkomt uit nabijheid—een wolkenkrabber met 200 appartementen in een grote stad leidt bijna nooit tot een gemeenschap. Evenmin leiden een gemeenschappelijke taal, godsdienst, cultuur, zelfs bloed, automatisch tot een gemeenschap. Al deze…

  • Heel onze Aarde met geld

    :“Wij hebben de Aarde niet gekregen van onze ouders, zij is door onze kinderen aan ons te leen gegeven.” ::—Bord in de Zaal voor Biodiversiteit van het Museum voor Natuurlijke Historie in New York Wij zijn dus de ”’Rentmeesters van ruimteschip Aarde”’. De laatste decennia ontvangen we steeds meer signalen die te maken lijken te…

  • Veelbelovend begin Nieuwe Beschaving

    Dinsdag 11 december herinner ik me als een heel bijzondere dag. Veertien geestverwanten verzamelen zich bij Seats2Meet op Hoog Catharijne in Utrecht om onze eerste samenscholing bij te wonen. Het is nog spannend of we op tijd zullen beginnen… Michel Bauwens komt met de trein uit Amsterdam want we hebben om acht uur met hem…